Vlastislav Hofman

Vlastislav Hofman

Vlastislav Hofman found the best outlet for his many talents in stage design, but he also painted, worked in town planning and bridge building for Prague, designed buildings, interiors, furniture and decorative objects, and wrote prolifically on design theory. In 1911 Hofman became the first to design furniture in the Czech Cubist style. Vlastislav Hofman, an architect, sought to liberate matter and find its inner soul. Liberating matter and finding its dynamic essence gave rise to a new abstract form that does not resemble anything found in nature. In his work, architecture and design strove to set matter in motion and then freeze it in time.

Vlastislav Hofman (1884-1964) našel nejlepší prostor k uplatnění svého mimořádného talentu především ve scénografii, výjimečných výsledků však dosáhl také v designu, výtvarném umění a architektuře. Po studiích architektury Hofman v roce 1911 jako první navrhl kubistický nábytek. Zároveň se pustil také do návrhů kubistické keramiky a kovových předmětů pro Artěl. Hofmanův soubor nábytku pro sochaře Josefa Mařatku z roku 1912 je svou jemnou hrou zkosených hran a skládané dýhy v rámci až primitivně pojatých celkových tvarů vrcholným dílem českého kubismu v nábytkovém designu. Hofman zůstal kubismu v jeho expresivní podobě věrný až do poloviny 20. let.