instagram-post-08-Sep-2019

Hofmanův soubor nábytku pro sochaře Mařatku je svou jemnou hrou zkosených hran a skládané dýhy vrcholným dílem českého kubismu
/
Hofman’s set of furniture for sculptor Mařatka is a supreme work of Czech cubism with its fine play of beveled edges and pleated veneer.
.
.
.
.
#leather #chair #modernistacz #interiordesign #luxuryliving #cubism #midcenturymodern #woodenfurniture #kubismus #art #20thcenturyfurniture #leatcherchair #20thcenturymodern