Art Deco

Art Deco

Art deco je univerzální dekorativní styl, který se rozšířil především ve 20. a 30. letech dvacátého století v průmyslu a řemesle. Nese rysy mnoha směrů, především kubismu , futurismu a secese . Vznik tohoto stylu sahá do začátku 20. století, kdy byla ve Francii značně rozšířena secese – se svými jednoduchými liniemi a výraznou barevností. Vedle secese se začaly v architektuře prosazovat modernistické tendence a v umění nové moderní styly – především kubismus .

Ovlivnění novým stylem se zcela specifickým způsobem přeneslo také do architektury a užitého umění v letech První republiky československé, kde bylo prezentováno zcela svébytnými styly, pro které se vžila označení: české art deco, národní styl či národní dekorativismus, obloučkový kubismus a rondokubismus.
Tvorba tehdejších vynikajících tvůrců – architektů a designérů – tvoří základ kolekcí užitého umění a nábytku, který Vám dnes Modernista nabízí.