Pavel Janák

Pavel Janák

Vynikající architekt, urbanista, designér a pedagog Pavel Janák (1882–1956) byl vůdčím teoretikem českého kubistického hnutí. Šikmé plochy a krystalické tvary kubismu viděl jako výraz přítomnosti lidské duchovní síly překonávající formativní síly přírody.
Jindřich Halabala

Jindřich Halabala

Jindřich Halabala (1903–1978) sehrál velmi důležitou úlohu při formování moderní bytové kultury v Československu.
Josef Gočár

Josef Gočár

Josef Gočár (1880–1945) zaujímá přední pozici v dějinách české architektury první poloviny 20. století. Ačkoli našel uplatnění svých schopností zejména v architektuře, jeho návrhy nábytku, hodin a svítidel z let 1911 až 1920 v mnoha případech definovaly český kubismus jako samostatný styl.
Adolf Loos

Adolf Loos

"Ornament je zločin" – tak zní patrně nejcitovanější výrok Adolfa Loose (1870-1933), významného architekta a jednoho z nejhlasitějších bojovníků za jednoduchost a funkčnost v architektuře.
Vlastislav Hofman

Vlastislav Hofman

Vlastislav Hofman (1884-1964) našel nejlepší prostor k uplatnění svého mimořádného talentu především ve scénografii, výjimečných výsledků však dosáhl také v designu, výtvarném umění a architektuře.
Ladislav Sutnar

Ladislav Sutnar

Sutnarovu osobnost nejlépe charakterizuje slovo průkopník, protože razil nové cesty myšlení a tvorby a odvážně uskutečňoval to, co dnešní generace považuje za naprostou samozřejmost.
Rudolf Stockar

Rudolf Stockar

Rudolf Stockar (1886 – 1957) Původním povoláním architekt, Rudolf Stockar získal uznání zejména jako návrhář keramiky, skla, šperků a nábytku. Jeho profesionální život byl obzvláště silně spjat s užitým uměním mezi lety 1915 a 1927, kdy pracoval jako ředitel Artělu –…
Adolf Matura

Adolf Matura

Adolf Matura (1921-1979) aktivně zasáhl do několika sklářských disciplín, znám je jako tvůrce broušeného a rytého skla a designér skla lisovaného, mezi jeho  návrhy ovšem patří i souprava šálků s konvicí z varného skla.
Jaroslav Ježek

Jaroslav Ježek

Přední český designér, který proslul návrhy užitného a figurálního porcelánu. Jeden představitelů Bruselského stylu. Na Světové výstavě Expo v roce 1958, podle které bývá tento styl označován, velmi úspěšně reprezentoval Československo a odvezl si hned dvě významná ocenění.
Václav Špála

Václav Špála

Václav Špála (1885-1946) patří k fenoménům českého moderního umění. Společnost jeho dílo nekriticky obdivovala i zatracovala, dodnes patří k sběratelsky nejvyhledávanějším autorům u nás.
Jožka Baruch

Jožka Baruch

Akademický malíř Jožka Baruch se narodil 28. července 1892 v Krásně nad Bečvou. Vystudoval Státní odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí, kterou absolvoval jako figurální a ornamentální řezbář.
Willem Hendrik Gispen

Willem Hendrik Gispen

Průmyslový designer a architekt Willem Hendrik Gispen (1890–1981) zahájil svojí činnost v roce 1916 uměleckou kovářskou dílnou v Rotterdamu. Prvními produkty byly většinou užitné předměty v tepaném železe, mědi či bronzu. V roce 1926 byla započata výroba Gispenových lamp GISO, a o tři roky…