Jara Design

Jara Design

Šperky Jara design jsou charakteristické spojováním základních geometrických forem se zachováním jejich poměrových vztahů, kde důležitým prvkem je barevný a tvarový detail. Designéři využívají materiály s odlišnou barevností i vlastnostmi a aplikují nová mechanická a technická řešení. Hlavní idea je postavena na logickém protikladu minimalistického šperku a měkkých liniích lidského těla. Takový šperk podle jejich přesvědčení ve svém důsledku zdobí a výrazně upozorňuje na svého nositele.