Jožka Baruch – Monografie

Jožka Baruch – Monografie

2022
Cena
790 Kč

Monografie akademického malíře Jožky Barucha (1892-1966) vůbec poprvé v celém rozsahu zpřístupňuje široké veřejnosti umělcovo dílo, komentované autory z řad historiků umění a odborných pracovníků muzeí a galerií. Kniha obsahuje barevné reprodukce autorových dřevorytů, akvarelů, kreseb, ilustrací, drobných grafik, ale i gobelínů, dekorativních předmětů či hraček. Dílo Jožky Barucha je součástí našich předních státních sbírek umění i regionálních muzeí a galerií, a současně je vyhledáváno a vysoce ceněno soukromými sběrateli. Jožka Baruch je integrální součástí československého art déco a umělecké kultury 20. století.

Více o autorovi: www.jozkabaruch.cz