Dóza s víkem

Pavel Janák
Dóza s víkem

1911
Cena
3.840 Kč
Zobrazit v e-shopu

„… klíny, šípy, kůly, nože, páky, které hmotu fysicky přemáhají, jsou vesměs šikmými plochami.“ (P. Janák) Autor je jedním z tvůrců světově unikátního českého kubismu, který široce aplikoval kubismus francouzského výtvarného umění v české architektuře a užité tvorbě. Architekt Janák viděl šikmou plochu jako prvek k ovládnutí, uměleckému přetvoření a oduševnění mrtvé hmoty; narušení klidu a racionální rovnováhy horizontál a vertikál.

Reprodukce originálu uloženého v UPM

Materiál: pórovina

Zpracování: ručně dekorovaný glazovaný odlitek