0
23.20

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 21. ledna 2019


MODERNISTA, s.r.o. („my“ nebo „naše“) provozuje webovou stránku www.modernista.cz (dále jen „služba“).

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů při používání Služby a volbách, které jste přidali k těmto údajům.

Vaše údaje používáme k poskytování a vylepšení Služby. Používáním služby souhlasíte s shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Není-li v této Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, mají termíny používané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, přístupné z www.modernista.cz


Sběr a použití informací

Shromažďujeme několik různých typů informací pro různé účely, abychom vám poskytli a zlepšili službu.


TYPY SHROMAŽĎOVANÝCH DAT


Osobní data

Během používání služby vám můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které lze použít k kontaktování nebo identifikaci vás („Osobní údaje“). Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:


- Emailová adresa
- Jméno a příjmení
- Cookies a údaje o použití


Použití dat

Můžeme také shromáždit informace o tom, jak je služba přístupná a používána („Data využití“). Tato data o použití mohou obsahovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho počítače (např. Adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které jste navštívili, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, identifikátory zařízení a další diagnostická data.


Sledování a soubory cookie

Používáme cookies a podobné technologie sledování pro sledování aktivity v naší službě a uchovávání určitých informací.


Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Cookies jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a uloženy na vašem zařízení. Sledovací technologie také používají majáky, štítky a skripty pro shromažďování a sledování informací a pro zlepšení a analýzu naší služby.


Můžete požádat váš prohlížeč o odmítnutí všech souborů cookie nebo o upozornění na odeslání souboru cookie. Pokud však neakceptujete soubory cookie, pravděpodobně nebudete moci používat některé části naší služby.


Příklady souborů cookie, které používáme:

Soubory cookie. Na provozování naší služby používáme soubory cookie relace.
Preferenční soubory cookie. Používáme preferenční soubory cookie, abychom si pamatovali vaše preference a různá nastavení.
Bezpečnostní soubory cookie. Bezpečnostní cookies používáme pro zabezpečení.


Použití dat

MODERNISTA, s.r.o. využívá shromážděné údaje pro různé účely:


- Poskytovat a udržovat službu

- Oznámení o změnách v naší službě

- Používání interaktivních funkcí naší služby

- Poskytovat péči a podporu zákazníkům

- Poskytnout analýzu nebo cenné informace, abychom mohli službu zlepšit

- Sledovat používání služby

- Zjišťovat, zabraňovat a řešit technické problémy

- Přenos dat


Vaše osobní údaje, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny do – a udržovány na – počítačích umístěných mimo vaše státní, provinční, země nebo jinou vládní jurisdikci, kde se mohou zákony na ochranu dat lišit od těch, které se týkají vaší jurisdikce.

Pokud se nacházíte mimo území České republiky a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně osobních údajů, převedeme do České republiky a zpracujeme je tam.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany soukromí, po nichž následuje vaše podání takových informací, vyjadřuje vaši dohodu s tímto převodem.

Společnost MODERNISTA, s.r.o. podnikne všechny kroky přiměřeně potřebné k tomu, aby zajistila, že s vaší osobou bude zacházeno bezpečně av souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a nebude-li docházet k přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud neexistují odpovídající kontroly, vašich údajů a dalších osobních údajů.


Zveřejnění dat

Právní požadavky

MODERNISTA, s.r.o. může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro:


- Splnění zákonné povinnosti

- Ochrana a obranu práv a majetku společnosti MODERNISTA, s.r.o.

- Zabránit případnému nesprávnému jednání v souvislosti se službou

- Pro ochranu osobní bezpečnosti uživatelů nebo veřejnosti

- K ochraně před právní odpovědností

- Bezpečnost dat

- Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů,


Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby usnadňovaly naši službu („Poskytovatelé služeb“), poskytovat službu v našem zastoupení, provádět služby související se službami nebo nám pomáhat při analýze využívání naší služby.


Tyto třetí strany mají k vašim osobním údajům přístup pouze k tomu, aby tyto úkoly vykonávaly v našem zastoupení a jsou povinny jej neposkytovat ani používat k jiným účelům.


Analytics

Můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran k monitorování a analýze využívání naší služby.


Google Analytics

Služba Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Společnost Google používá shromážděná data ke sledování a sledování používání naší služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může shromážděná data používat k tomu, aby kontextualizovala a personalizovala reklamy své vlastní reklamní sítě.

Můžete se rozhodnout, že jste službu Google Analytics aktivovali prostřednictvím instalace doplňku prohlížeče pro odhlášení z programu Google Analytics. Doplněk zabraňuje tomu, aby JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) sdílel s Google Analytics informace o návštěvnosti.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce společnosti Google pro soukromí a smluvní podmínky: https://policies.google.com/privacy?hl=cs


Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné weby, neprovozované námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránku třetí strany. Důrazně doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů pro všechny navštěvované stránky.

Nemáme žádnou kontrolu nebo odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webů či služeb třetích stran.


Ochrana soukromí dětí

Naše služba se nevztahuje na osoby mladší 18 let („Děti“).


Vědomě nezískáváme informace o osobě identifikovatelné od osoby mladší 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že vaše děti nám poskytly osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme získali osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů můžeme z času na čas aktualizovat. O změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dříve než změna vstoupí v platnost a aktualizujeme „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů, oznámíme vám e-mailem a / nebo značné oznámení o naší službě.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany soukromí jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.


Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:


E-mail: shop@modernista.cz

Navštívením této stránky na našich stránkách: www.modernista.cz/kontakt

Telefonicky: +420 224 241 300