Černá bižuterie

Černá bižuterie

Černá (jetová) bižuterie vždy patřila k významnému odvětví jabloneckého průmyslu. Historie šperků z jetu, jenž je vzácným typem hnědého uhlí, sahá několik tisíc let do minulosti. Po úmrtí manžela královny Viktorie prince Alberta v roce 1861 se šperky ze vzácného minerálu – gagátu (černý amber), který se těžil v Anglii, staly oficiálním smutečním šperkem a ovlivnily celosvětovou módu. U nás má výroba napodobenin těchto šperků dlouhou tradici. Černá bižuterie je stále vyráběna z dochovaných původních materiálů a původní technologií pomocí letování skleněných kamenů se zatavenými kovovými trubičkami na drátěnou podložku vloženou do sádrové formy. Vzniká tak maximálně odlehčený šperk s kovovým podkladem omezeným na nejmenší míru a čistý brus černého kamene.