Český kubismus

Český kubismus

Ostré hrany, průniky ploch, krystalické struktury – typické prvky českého kubismu, světově unikátního hnutí, které se zrodilo v Praze okolo roku 1910, kdy skupina mladých avantgardních architektů a umělců aplikovala převratné kubistické principy malířů Picassa a Braqua v architektuře a užitém umění.
Funkcionalismus

Funkcionalismus

Pro český dekorativní styl znamenala pařížská výstava v roce 1925 zároveň vrchol i začátek konce. Ve druhé polovině dvacátých let jak jeho vůdčí osobnosti, zejména Josef Gočár, tak nová generace architektů a designérů – Jindřich Halabala, Antonín Heythum, Bohumil Južnič, Jaromír Krejcar, Antonín Kybal, Ladislav Sutnar, Jan Vaněk, Ladislav Žák – přijali za svůj nastupující funkcionalismus.
Art Deco

Art Deco

Art deco je univerzální dekorativní styl, který se rozšířil především ve 20. a 30. letech dvacátého století v průmyslu a řemesle. Nese rysy mnoha směrů, především kubismu , futurismu a secese .
Bruselský styl

Bruselský styl

V poválečných letech se na českém užitém umění velmi negativně podepsal totalitní komunistický režim, který ve své paranoii nedokázal rozlišit avantgardu, originalitu a pokrok od zárodků kontrarevoluce a poklonkování Západu.